home - alleverzekeringen.be    
  nieuwsberichten  
 
Home
Verzekeringen
Maatschappijen
Nuttige info
Nieuwsberichten
Een auto-ongeval, wat nu?
Alarmcentrales
Noodnummers
Europees Aanrijdingsformulier
Volmachtformulieren DIV
Lijst van verplichte verzekeringen
Hoe zich correct verzekeren?
Algemene voorwaarden
Verzekeringstermen
Links naar nuttige adressen
Cijfers/indexen
Literatuur
Uw makelaar
Kantoor
     
gratis offerte om beter én goedkoper verzekerd te zijn
 
nieuwsberichten

Vanaf 01 juli 2014 bedraagt de ABEX Index: 744 punten

 De ABEX Index werd in mei 2014 opnieuw aangepast.

De ABEX-index verhoogt met 5 punten van 739 tot 744, wat overeenstemt met een vermeerdering van circa 0,7 %.


 

Nummerplaat bromfietsen verplicht

 

Sinds 31 maart 2014 is de inschrijving van nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers verplicht. Deze bromtuigen moeten een nummerplaat dragen als ze op de openbare weg komen. Ook voor een tweedehandse bromfiets moet een nummerplaat aangevraagd worden, als deze ooit door een vorige eigenaar al werd ingeschreven.

Er verandert niks voor bromfietsen en lichte vierwielers die al vóór 31 maart 2014 in gebruik zijn. Deze zullen wellicht in een latere fase een nummerplaat moeten aanvragen.

De kentekenplaat maakt het voor de politiediensten makkelijker om gericht te controleren. Bromfietsen - of algemener gesteld - voertuigen die een maximum snelheid van 45 km/u voeren, kunnen vanaf nu dus ook geflitst worden (bijvoorbeeld in een zone 30). En ook een eerste visuele controle op het “opfokken” wordt eenvoudiger.

Het kenteken voor een bromfiets zal € 30 kosten. De plaat heeft hetzelfde formaat als de plaat voor een motorfiets. De cijferlettercombinatie is:
• voor een bromfiets klasse A: S-A . . . . .
• voor een bromfiets klasse B: S-B . . . . .
• voor een (drie)vierwieler : S-U . . . . .

Er is geen B.I.V. noch verkeersbelasting verschuldigd. Het gele plaatje voor de bromfiets klasse A verdwijnt.

Bron: Euromex

 

DKV - Plan Horizon in gezinsverband niet langer verplicht

 

Voortaan is het mogelijk om het plan Horizon buiten familiaal verband te onderschrijven. Klanten zullen de vrijheid krijgen om zelf te bepalen wie binnen het gezin het plan Horizon afsluit (bv. alleen de ouders, 1 kind, alle kinderen, …). Bron: DKV

 

Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 1 april 2014

 

Vanaf 1 april 2014 moeten alle motorvoertuigen verplicht een nummerplaat dragen op de openbare weg. Ook bromfietsen, golfkarretjes en brommobielen (auto's waarvoor geen rijbewijs nodig is).

 

Huisje kopen of renoveren: Neem een gratis ‘verzekering gewaarborgd wonen’

 

http://www.vief.be/geld-en-recht/huisje-kopen-of-renoveren-neem-een-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen.html?email=JUIST&hkey=D192C062194B4A5D5E7F74381D96D60B&utm_source=vief&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=stelling

 

Vervroegd pensioen vanaf 2014

 

Om vanaf 2014 vervroegd met pensioen te kunnen, moet u minimaal 61 jaar zijn en een loopbaan van 39 jaar hebben.

Mits een carrière van 40 jaar, kan men ook op 60 jaar op vervroegd pensioen.


 

Vanaf nu twee opties voor de schrapping van een nummerplaat

 

Optie 1: Afgifte van de te schrappen plaat in een Bpost-kantoor (niet in een PostPunt): dat kost 9,75 EUR. Er wordt een bewijs van de afgifte van de te schrappen plaat afgeleverd.

Optie 2: Deponeren van de te schrappen plaat in de daarvoor voorziene bus in een DIV-antenne: dat is gratis. De schrapping wordt niet meer uitgevoerd aan een loket van de DIV; deze bussen in de provinciale antennes zijn enkel toegankelijk tijdens de openingsuren.

 

Vanaf 01/11/2013 ook 'groene kaart' tonen bij de autokeuring

 

Bij de autokeuring zal men vanaf nu niet enkel de "roze kaart" en het "gelijkvormigheidsattest" vragen, maar ook de "groene kaart", het verzekeringsbewijs. De bedoeling is het aantal onverzekerde voertuigen terug te dringen.

 

Overname ZA verzekeringen

 

Delta Lloyd Groep, de Nederlandse bank-verzekeraar die deel uitmaakt van de Brusselse Bel20-beursindex, neemt de Antwerpse verzekeraar ZA Verzekeringen over.

 

Hoeveel kost een begrafenis?

 

Gemiddeld kost een begrafenis in Vlaanderen 6.000 euro. Voor een crematie betaal je ongeveer evenveel. In totaal kom je rond de 6.000 euro uit.

1. Drukwerk - 450 euro
2. Bloemen - 100 euro
3. Kist en kruis op het graf - 1.000 euro
4. Huur lijkwagen - 400 euro
5. Personeelskost - 700 euro
6. Koffietafel - 550 euro
7. Het werk van de begrafenisondernemer - 1500 euro
8. Kerk en aula crematie - 1300 euro

De uitvaartsector raadt mensen aan een verzekering te nemen.

 

Rechtsbijstandsverzekering wordt forst duurder.

 

De waarborg rechtsbijstand in de brand- en familiale verzekering wordt forst duurder. Dit komt doordat advocaten vanaf nu btw moeten betalen op hun ereloon. Hierdoor stijgen de kosten van de rechtsverzekeraars aanzienlijk. Zij zullen deze extra kosten doorrekenen aan de verzekeringsnemer.

 

Dienst Inschrijving voor Voertuigen in Harelbeke gaat dicht.

 

Wegens besparingen gaat de Dienst Inschrijving voor Voertuigen (DIV) in Harelbeke nog voor de zomer dicht. De antennes in Gent en in Oostende blijven open.

 

Mercator en Nateus worden Baloise Insurance

 

Op 21 januari 2013 verdwijnen de namen Mercator en Nateus. De naam van de nieuwe fusiemaatschappij wordt Baloise Insurance.

 

Rookmelders van 1 januari 2013 verplicht in huurwoningen

 

Vanaf 1 januari moeten alle huurwoningen waarvoor een nieuw contract wordt afgesloten voorzien zijn van rookdetectoren. Later wordt de verplichting ook gradueel ingevoerd in alle andere Vlaamse huurwoningen.

De verhuurder staat in voor de aankoop en het plaatsen van de rookmelders, de verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud.

 

Mannen en vrouwen zijn gelijk voor de verzekeraars

 

Vanaf 21/12/2012 mogen verzekeraars geen tariefverschillen meer maken voor nieuwe levensverzekeringen afgesloten door een man of een vrouw.

De nieuwe spelregels zijn enkel van toepassing voor nieuwe contracten afgesloten vanaf 21 december. Voor de contracten die dateren van voor die datum, verandert er niets.

 

Vanaf 2013 gaan verzekeringspremies omhoog

 

Vanaf 2013 worden schadeverzekeringen (auto, brand en familiale) tussen 3 à 5 procent duurder.

De premies voor de autoverzekering stijgen omdat de verzekeraars gelijke tred willen houden met de hogere kosten voor herstellingen en uurlonen. Bij de brandverzekeringen is de stijging het gevolg van de toenemende schadelasten door natuurrampen en stormweer.

 

Moederschapsuitkering zelfstandigen verhoogd sinds 01/07/'12

 

Als zelfstandige moeder heeft u recht op acht weken moederschapsrust. Daarvan zijn één week voor en twee weken na de vermoedelijke bevallingsdatum verplichte rustweken.

Het ouderschapsverlof voor werknemers werd recent verlengd van drie tot vier maanden. Ter compensatie worden voor zelfstandigen de uitkeringen verhoogd. Per week opgenomen bevallingsrust ontvangt de zelfstandige nu €431,86.

Bron: Zenito

 

Voorste nummerplaten moeten gecertificeerd zijn

 

Vanaf 15 maart 2012 moeten de voorste nummerplaten voldoen aan strikte kwaliteitseisen. Alleen gecertificeerde reproducties met de juiste afmetingen, kleuren, weerstand en duurzaamheid mogen dan nog gemonteerd worden.

De overheid heeft een aantal strenge technische vereisten in een KB gezet waaraan deze platen moeten voldoen. Zo moeten ze gecontroleerd worden door de DIV en kleurtests en proeven op weerstand en duurzaamheid in een gecertificeerd labo doorstaan. Ook de technische controle zal bestaande platen op voertuigen controleren op hun conformiteit.

 

Hospitalisatieverzekering DKV voor de 8ste keer in de prijzen

 

Ook in 2012 is de hospitalisatieverzekering van DKV (plan IS2000) verkozen tot beste aanvullende verzekeringsproduct in de categorie 'Gezondheidszorg'.

 

Inschrijving van voertuig duurder geworden

 

Een voertuig inschrijven is vanaf 01/01/2012 10 euro duurder geworden. Nu betaal je aan de postbode 30 euro in plaats van 20 euro.

 

Pensioensparen in 2012: maximumpremie verhoogt tot 910 EUR

 

Het maximumbedrag van de premie die recht geeft op een belastingsvermindering in het kader van pensioensparen bedraagt voor 2012 (aanslagjaar 2013) 910 EUR i.p.v. 880 EUR in 2011.

 

DAS haalt als enige maatschappij het AA-label

 

Uit een benchmarketingonderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ICMA, gespecialiseerd in marketinganalyse en tevredenheidsenquetes, blijkt dat enkel nog de maatschappij DAS, een AA-label haalt, de hoogste quotering.

 

DAS polis: intrekking rijbewijs

 

Deze dekking biedt de verzekerde een vast bedrag per dag dat zijn rijbewijs ingetrokken is volgens de bijzondere voorwaarden. Op deze wijze kan de verzekerde mobiel blijven (een huurwagen met chauffeur nemen, zich per taxi verplaatsen...).

Concreet betekent dit:

1. Een bijkomende dekking aan de polis rechtsbijstand voertuig D.A.S.
2. Premieberekening: vergoeding op basis van een dagelijks bedrag, gekozen door de verzekeringsnemer, uitgekeerd gedurende een bepaalde periode.

• Het bedrag van de vergoeding: tussen de € 25,00 en € 100,00. Bedrag te kiezen in functie van schijven van € 25,00.
• De verzekerde periode: 150 dagen of 300 dagen
• Het coëfficiënt om de verzekeringspremie te berekenen bedraagt: 150 dagen = 2,50 en 300 dagen = 3
• Taksen: 16,75 %

bv: een bedrag van € 25,00 gedurende een periode van 150 dagen: 2,50 x 25 = 62,50 EUR (+ 16,75% taksen + € 3,00 kosten) = € 76,00

• Bij onderschrijving dient een schriftelijke verklaring i.v.m. de antecedenten voorgelegd te worden.
• De dekking wordt verleend vanaf de 7de werkdag.
• De dagelijkse vergoeding wordt uitgekeerd op basis van het maximaal aantal werkdagen vermeld op het verzekeringsattest, zaterdagen tellen als werkdag behalve als ze met een wettelijke feestdag samenvallen.


 

Toeristische verblijven in Vlaanderen: verplichte verzekering BA

 

Elke eigenaar van een woning in het Vlaams Gewest die voor toeristische doeleinden wordt uitgebaat, is verplicht om de burgerlijke aansprakelijkheid voor die uitbating te laten verzekeren.

Bron: AXA

 

Mercator neemt Avéro over

 

De Baloise Group kondigde gisterenavond aan dat zij de overname van de verzekeringsmaatschappij ‘Avéro Schadeverzekering Benelux NV’ heeft afgerond. Hiermee versterkt zij haar marktpositie in België.

Avéro is een dochteronderneming van de Nederlandse Eureko Groep. Tot aan de juridische fusie met Mercator, wordt de merknaam ‘Avéro’ nog tijdens een korte overgangsperiode gebruikt. Daarna wordt hij vervangen door ‘Mercator’. Door de aankoop van Avéro, wordt de Baloise Group nu ook actief in het Franstalige gedeelte van België.

Bron: Mercator Verzekeringen - Gert De Winter

 

Pensioensparen in 2011: maximumpremie verhoogt tot 880 EUR

 

Het maximumbedrag van de premie die recht geeft op een belastingsvermindering in het kader van pensioensparen bedraagt voor 2011 (aanslagjaar 2012) 880 EUR i.p.v. 870 EUR in 2010.

 

CBFA wordt FSMA

 

De Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantie-wezen gaat voortaan met een nieuwe naam door het leven. De CBFA is omgedoopt in FSMA, de Financial Services and Markets Authority.

De CBFA, ontstaan uit de integratie van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) in de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), was sinds 1 januari 2004 de enige toezichtsautoriteit belast met de controle op de Belgische financiële sector.

Bron: Stremersch, Van Broekhoven & Partners

 

Uw identiteitskaart verloren of gestolen?

 

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart.

U kan het 00800 2123 2123 niet bereiken? Bel dan naar +32 2 518 2123

Belangrijk: met DOC STOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

 

Noodnummer voor bijstand - AG Insurance

 

Top Bijstand biedt u de meest complete bijstand voor personen en voertuigen: vergoeding van de ziekenhuiskosten, van de kosten voor uw repatriëring en die van uw wagen of motor, de herstelling, het wegslepen en het ter beschikking stellen van een vervangwagen, ...

- België: 0800 55 505
- Buitenland: 0032 78 055 505Enkele sterke punten van de Top Bijstand:

U bent geïmmobiliseerd door een panne, een ongeval of de diefstal van uw wagen of motor? De Top Bijstand komt tussen.

In België zorgt de Top Bijstand ervoor dat uw voertuig zo snel mogelijk hersteld (zelfs voor uw deur) of weggetakeld wordt. En wanneer het nodig is, krijgt u gedurende 7 dagen een vervangwagen, ...

In het buitenland voorziet zij in de herstelling, het opsturen van wisselstukken die ter plaatse onvindbaar zijn, een vervangwagen gedurende 7 dagen, de vergoeding van hotelkosten of het vervoer van de passagiers en hun bagage naar hun bestemming ...

U bent ziek of gekwetst, u hebt problemen ... waar ook ter wereld? De Top Bijstand helpt u:
- tussenkomst voor de medische kosten tot 50.000 EUR;
- repatriëring van de patiënt en zijn naasten;
- voorschot van een borgsom;
- vergoeding van opsporings- en reddingskosten;
- ...


In België kunt u ook rekenen op:
- de organisatie van de hospitalisatie;
- de bezorging van dringende berichten naar het buitenland;
- het ter plaatse sturen van een slotenmaker wanneer u uw sleutels vergeten of verloren bent;
- de bescherming van de kleinkinderen door het contract van de grootouders;
- informatie over:dokters of apothekers van wacht, adressen van loodgieters, elektriciens, schrijnwerkers;
...

 

Hospitalisatieverzekering van DKV wint trofee

 

Voor het zesde jaar op rij is de hospitalisatieverzekering van DKV (plan IS2000) verkozen tot beste verzekeringsproduct in de categorie 'Gezondheidszorg'.

 

Vanaf 2011 dagrijverlichting verplicht op nieuwe auto's

 

Vanaf 7 februari 2011 moeten alle nieuwe personenwagens (M1) en kleine bestelwagens (N1) dagrijverlichting hebben. Anderhalf jaar later geldt deze aparte verlichting aan de voorkant voor alle nieuwe voertuigen. De maatregel moet voertuigen overdag zichtbaarder maken en het aantal verkeersdoden verminderen.

Dagrijverlichting is facultatief voor voertuigen van categorieën M1 en N1 die voor 7 februari 2011 zijn goedgekeurd en voor voertuigen van andere categorieën die zijn goedgekeurd voor 7 februari 2011.

Auteur: Laure Lemmens

 

AG Insurance wint Trofee van de Makelaar

 

De maatschappij AG Insurance doet het goed. Zeer goed zelfs.

Begin dit jaar was er de onafhankelijke ICMA-enquête bij 600 makelaars, die AG Insurance al zes jaar op rij het hoogste kwaliteitslabel toekent.

Enkele weken geleden ontving AG Insurance de Gulden Regel van FVF als erkenning voor hun internet-initiatieven.

Op 21 april 2010 sleepte de maatschappij opnieuw de meest begeerde Verzekeringstrofee, de Trofee van de Makelaar, in de wacht.

 

Wettelijke zelfverdediging

 

Recent schoot een juwelier twee overvallers neer die zijn zaak probeerden te overvallen. Hij beroept zich op de wettige verdediging en zou daardoor volledig vrijuit gaan.

Verschillende dingen zijn samen vereist om te kunnen spreken van noodweer of wettige verdediging:

1) De tegenpartij (de dief) moet een onmiddellijk en direct gevaar vormen. De aanval van de dief moet de dood of zeer zware slagen tot gevolg kunnen hebben. Maar ook bij poging tot verkrachting of als een boef iemand dreigt op te sluiten, is noodweer toegelaten. Een gevaar voor goederen volstaat niet.

2) De aanval van de dief moet nakend zijn. Schieten op een vluchtende inbreker is geen noodweer.

3) Om van wettige verdediging te spreken moet het onmogelijk zijn om de aanval van de dief op een andere manier tegen te houden. Als je de politie kan bellen of zelf de benen kan nemen, mag je niet schieten.

4) De reactie moet in verhouding staan tot het gevaar dat wordt afgewend. Een revolverschot dat volgt op een kaakslag is geen noodweer, zo besloot cassatie.

5) Als iemand 's nachts met geweld in een woning wil binnendringen, dan gaat het gerecht ervan uit dat er een ernstig gevaar dreigt. Het is voldoende dat de inbreker brokstukken door een venster gooit en de deur probeert te forceren. Ook als de indringer al binnen is, blijft het vermoeden van ernstig gevaar bestaan. Maar in dat geval is er slechts wettige verdediging, als het geweld van de schutter in verhouding staat tot dat van de dieven én als men het gevaar dat van de dieven uitgaat op geen enkele andere manier kon afweren dan door te schieten.

6) Als iemand een gewelddadige plundering afweert en hij gebruikt daarbij zelf geweld, dan is dat automatisch wettige verdediging. Hetzelfde geldt voor verweer tegen afpersing. De rechter mag dan niet meer nagaan of het geweld van de schutter in verhouding staat tot dat van de plunderaar, en evenmin of de schutter nog de politie kon opbellen.

Dit zijn de principes, maar de rechter moet in ieder concreet geval zelf beslissen of het gedrag van een schutter noodzakelijk was én of ze in verhouding stond tot dat van de getroffen dief. Dus: de rechtspraak kan verschillen.

Bron: Euromex

 

Laden en lossen

 

Op bepaalde stroken is parkeren verboden, maar mag een wagen stilstaan om te laden of te lossen. Men mag er dus stilstaan zolang het nodig is om te laden of te lossen, maar ook niet langer dan dat. Langer stilstaan is volgens artikel 2.23 van de wegcode parkeren en dus verboden.

In december 2007 moest de heer Peeters een stand afbreken en ophalen in het casino van Oostende. Hij liet zijn voertuig achter op de strook bestemd voor laden en lossen en werd geverbaliseerd.

De politierechtbank van Brugge is van oordeel dat het voertuig aanzien dient te worden als een geparkeerd voertuig. Laden en lossen veronderstelt een activiteit, gelijk aan de tijd die nodig is om goederen in of uit te laden. Een voertuig dat stilstaat in afwachting om geladen of gelost te worden, en dit gedurende een zekere tijd, is een geparkeerd voertuig.
Volgens de rechter had de heer Peeters zijn voertuig pas op de strook mogen plaatsen nadat hij de stand had afgebroken en de te laden stukken had klaargezet.

Politierechtbank Brugge, 1 december 2008, RW 2009, 374.

Bron: Euromex news 01/2010

 

Autokeuring wordt vanaf 01/01/2010 duurder

 

Vanaf 1 januari 2010 zullen de keuringsstations hogere tarieven aanrekenen voor hun technische controles.

Voor de volledige keuring van een personenwagen zullen we voortaan 27,50 euro moeten ophoesten in plaats van 24,50.

Een lichte vrachtwagen of kampeerauto (M.T.M. max 3.500 kg) kost 31 euro in plaats van 27,50.

Voor vrachtwagens, trekkers of kampeerauto's (M.T.M. + 3.500 kg) zal 49 euro moeten betaald worden in plaats van 43,50.

Ook nieuw is de toeslag voor laattijdige keuringen die nu afhankelijk is van de termijn die verstreken is.

Eerste maand te laat : 7 euro
Tweede en derde maand : 10 euro
Vierde, vijfde en zesde : 15 euro
Meer dan zes maanden te laat : 25 euro

De tarieven zullen vanaf nu elke twee jaar aangepast worden.

Bron: wegcode.be

 

Aansprakelijkheid van de huurder in geval van brand

 

Een huurder is aansprakelijk voor een brand in het gehuurde goed. Dit is het gevolg van zijn plicht om het goed in goede staat terug te geven, wat een resultaatsverbintenis is.

Artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat de huurder aansprakelijk is voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld ontstaan is.

Deze bepaling is de toepassing van het gemeen recht van de contractuele aansprakelijkheid: wie via overeenkomst het bezit van een zaak toevertrouwd krijgt, wordt vermoed in fout te zijn als hij die zaak niet opnieuw kan voorleggen na afloop van de contractueel voorziene termijn of bij de beëindiging van de overeenkomst, tenzij hij bewijst dat het verlies aan een vreemde oorzaak te wijten is (artikelen 1147, 1148 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek).

In burgerlijke zaken is de bewijslast die op de huurder rust, vrij zwaar. Om het vermoeden van aansprakelijkheid te weerleggen, moet hij het toeval of de overmacht die de brand zou hebben veroorzaakt, met voldoende zekerheid bewijzen. Hij moet minstens voldoende vermoedens aanbrengen die aantonen dat hij geen enkele fout of onachtzaamheid heeft begaan die het schadegeval zou veroorzaakt hebben.

Er werd recent een vonnis uitgesproken naar aanleiding van een brand in een gebouw als gevolg van een kortsluiting. De rechtbank stelde vast dat de huurders neonverlichting hadden geplaatst en dus de elektrische installatie hadden gewijzigd. Er waren recent stroomonderbrekingen geweest, waar de huurders de eigenaar niet van op de hoogte hadden gesteld. Er is geen bewijs dat de schade te wijten was aan een defect of slijtage van de elektrische installatie. Het feit dat de huurders de eigenaars niet hadden geïnformeerd over de aanpassingen die zij uitvoerden noch over de pannes, is een onachtzaamheid. De huurders zijn aansprakelijk voor de schade.

Bergen, 16 april 2008 (Verzekeringsnieuws nr. 29)

 

Vlaamse Hospitalisatieverzekering?

 

Het sociale luik van het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering voorziet in de invoering van een verplichte bijkomende hospitalisatieverzekering voor alle Vlamingen.

Deze verplichte verzekering zou gelden voor het verblijf in een 2- of méérpersoonskamer en slechts ingevoerd worden als de middelen binnen de Vlaamse begroting het toelaten. Gezien de huidige moeilijke financiële situatie, is een eventuele invoering dus nog niet voor de nabije toekomst.

Momenteel gaat het enkel over een intentieverklaring. Dit betekent dat er nog geen concrete invulling is van deze verzekering. Veel vragen blijven dan ook onbeantwoord, zoals:

- welke dekking zal men voorzien ?

- zal de premie voor iedereen dezelfde zijn ?

- wat met zij die al een betere hospitalisatieverzekering hebben ?

- wat met de groepsverzekeringen ?

 

Fortis Insurance wordt AG Insurance

 

Op 22 juni 2009 heeft Fortis Insurance Belgium haar naam gewijzigd in AG Insurance.

Voor de klant heeft deze naamswijziging geen gevolgen: aan de lopende verzekeringscontracten wordt niets gewijzigd.

De nieuwe naam en het logo zullen geleidelijk toegepast worden op alle documenten en informatiedragers van de maatschappij.

 

Slechts een op drie huurders heeft een brandverzekering

 

Slechts een op drie huurders is verzekerd tegen brandschade. Dit blijkt uit cijfers van Galtier Expertises, het grootse onafhandelijke expertisebureau van het land.

Wie als niet-verzekerde huurder getroffen wordt door brand, riskeert niet alleen zijn bezittingen te verliezen. In de meeste gevallen wordt de huurder ook aansprakelijk gesteld voor de brand en moet hij opdraaien voor de herstelling aan het gebouw. Wie dan geen brandpolis heeft, riskeert diep in de buidel te moeten tasten. Enkel wie kan bewijzen dat een constructiefout of een blikseminslag de oorzaak is, is niet aansprakelijk.

Bron: De Tijd van 17/04/2009

 

Gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’

 

De Vlaamse regering start vanaf 1 april 2009 opnieuw met een gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’.

Deze maatregel past in de crisisaanpak en biedt mensen een dekking aan wanneer ze hun hypothecaire lening niet meer kunnen afbetalen omdat ze hun werk verliezen.

Voor werknemers vallen onder de dekking: onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen valt enkel arbeidsongeschiktheid onder de dekking (en dus geen stopzetting door economische problemen, faling, brand,…).

De tegemoetkoming is gedurende maximaal drie jaar en bedraagt per maand maximaal:
- in het 1e jaar: €500
- in het 2e jaar: €400
- in het 3e jaar: €300

De nieuwe verzekering ‘gewaarborgd wonen’ is gratis en geldt voor alle kopers en (ver)bouwers. De maatregel is voor een deel retroactief: aanvragen kunnen van zodra de hypothecaire lening dateert van na 01/01/2008. Belangrijk is ook dat in tegenstelling tot de vorige verzekering gewaarborgd inkomen (die tot midden 2008 in voege was) de nieuwe verzekering geen inkomensgrens meer heeft van zodra de woning voldoet aan bepaalde energienormen.

Pas op: de maatregel geldt enkel voor mensen die in het Vlaamse Gewest wonen, Vlaamse Brusselaars vallen dus uit de boot. Alle informatie is vanaf begin maart te vinden op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be .

Bron: SVMB

 

Na 06/2009 geen levensverzekering meer met terugwerkende kracht.

 

Nog tot juni 2009 kan men een levensverzekering met terugwerkende kracht sluiten, daarna wordt deze mogelijkheid afgeschaft.

Premies van levensverzekeringen kunnen recht geven op een belastingvermindering (langetermijn- en/of bouwsparen) of een aftrek voor de enige woning. Het jaar waarin de belastingplichtige dit voordeel geniet, hangt af van de datum waarop de premies werkelijk betaald zijn.

Op dit principe staat de administratie een afwijking toe, waardoor verzekeringscontracten met terugwerkende kracht gesloten kunnen worden. Deze afwijking houdt in dat de eerste premie geacht wordt betaald te zijn op de datum waarop het contract ingaat. Deze datum mag evenwel niet meer dan zes maanden vóór de uitgiftedatum van de polis liggen. Het is m.a.w. mogelijk om tot eind juni 2009 een levensverzekeringscontract te sluiten met ingangsdatum december 2008. Dit is handig wanneer bijvoorbeeld de aftrek voor enige woning of de fiscale korf voor een bepaald aanslagjaar volledig gevuld is met kapitaalaflossingen (en intresten), en de schuldsaldopremie daardoor dat jaar geen recht meer geeft op een belastingvoordeel.

Na een onderzoek meent de fiscus (AOIF) echter dat deze interessante administratieve afwijking niet langer verantwoord is. Ze wordt dan ook opgeheven voor alle met ingang van 1 januari 2010 gesloten contracten. Het afsluiten van verzekeringscontracten met terugwerkende kracht zal dus voor het laatst mogelijk zijn t.e.m. juni 2009.

 

Citaat van de week

 

'Zolang er niets gebeurt, vindt iedereen zijn brandverzekering te duur.'

 

Veiligheidsvest wordt veiligheidstoebehoren

 

Vanaf 1 juni 2009 is in elke auto een fluoveiligheidsvest verplicht als uitrusting in de auto.

Vanaf 1 februari 2007 moest een bestuurder met panne een reflecterend veiligheidsvestje dragen bij het uitstappen op plaatsen waar het stoppen of parkeren verboden is op een autosnelweg of autoweg. Dat was ook zo als het voertuig bij een aanrijding betrokken was.

Nu zal het reflecterende ook deel uitmaken van de verplichte uitrusting van de auto. Dat betekent dat vanaf begin juni de keuring ook een opmerking zou kunnen geven als het vestje ontbreekt in de auto.

Dat betekent dat de bestuurder van de auto door de politierechter veroordeeld kan worden als men het vestje niet bij heeft. Weet dat een minnelijke schikking duurder is dan de prijs van een vestje.


Bron: euromex

 

Pensioensparen in 2009: maximumpremie verhoogt tot 870 EUR

 

Het maximumbedrag van de premie die recht geeft op een belastingsvermindering in het kader van pensioensparen bedraagt voor 2009 (aanslagjaar 2010) 870 EUR i.p.v. 830 EUR in 2008.

 

Vanaf 01 januari 2009 bedraagt de ABEX Index: 695 punten

 

De ABEX Index werd in november 2008 opnieuw aangepast.

De ABEX-index verhoogt met 3 punten van 692 tot 695, hetgeen overeenstemt met een vermeerdering van circa 0,4 %.

 

Politiebericht: autodiefstal

 

                                                         
Ik heb een bericht ontvangen van mijn Nederlandse collega’s van de politie Rotterdam-Rijnmond. Zij wensen iedereen attent te maken op het feit dat zij reeds verschillende vaststellingen van een ‘nieuwe’ methode van autodiefstal hebben gedaan.

De daders gaan als volgt te werk. Het argeloos slachtoffer gaat naar de parking waar zijn voertuig geparkeerd staat, opent het portier en stapt in. De wagen wordt gestart en de ontkoppeling ingedrukt om achteruit weg te rijden. Wanneer men achteruit kijkt, merkt men dat een papier op de achterruit het zicht blokkeert. Bijna automatisch ontkoppelt men en stapt uit om het papier te verwijderen.

Eénmaal buiten de wagen duiken plots de dieven op. Zij stappen doodleuk in uw wagen en rijden er mee weg! Ze moeten de wagen niet beschadigen.
Bijkomend voordeel : Meestal steken de boorddocumenten in het voertuig waardoor hij op de zwarte markt veel meer waard is. Bovendien gaan ze meestal ook aan de haal met de zaken die in je voertuig liggen zoals je handtas, je jas met portefeuille, je aktentas, edm…

Mocht je in een dergelijk geval terecht komen, sluit dan gewoon de portieren af en rijdt van de plaats weg. Verwijder het papier later op een veilige plaats en breng de politie op de hoogte van hetgeen je is overkomen. Probeer zeker niet met geweld je wagen te heroveren. Je kan gemakkelijk gewond raken. En zij ‘werken’ meestal niet alleen… Ben je het slachtoffer van zo’n misdaad : verwittig onmiddellijk de politie ! Wacht zeker niet tot bvb. de dag erna. Want hou er mee rekening dat in je gestolen portefeuille of handtas meestal al je identiteitsgegevens terug te vinden zijn…

Zonder paniek te willen veroorzaken : stuur dit bericht door naar familie, vrienden en kennissen want de ‘methode’ wordt steeds meer gebruikt. Bovendien is een gewaarschuwd man er twee waard ! Hou het veilig !

Dirk Huysentruyt

 

Dekking voor schade door terrorisme

 

De terroristische aanslagen in New York, Londen en Madrid, maakten duidelijk dat ook België zich diende te organiseren om de veiligheid van de burgers te waarborgen. De omvang van de schade als gevolg van terroristische aanslagen kan immers in de honderden miljoenen lopen.

Vanaf 01 mei 2008 is er een verplichte dekking van terrorisme in volgende verzekeringscontracten:
- B.A. Auto
- Brand Eenvoudige risico's
- B.A. Objectieve Aansprakelijkheid Brand en ontploffingen
- Arbeidsongevallen
- Leven (takken 21,22,23) en alle bijkomende waarborgen
- Hospitalisatie (tak 2)
- Ongevallen (tak1)

De enige uitzondering op dit principe betreft terrorisme veroorzaakt door nucleaire wapens.

 

Hospitalisatieverzekering wordt duurder

 

De premie van een hospitalisatieverzekering wordt duurder. Verzekeringsmaatschappijen voelen zich daartoe verplicht omdat het evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven zoek is.

Het probleem situeert zich vooral bij de uitgaven. Door de vergrijzing en de stijgende kosten van de medische zorg lopen de ziekenhuisfacturen steeds hoger op. Daarom hebben vele hospitalisatieverzekeraars de voorbije jaren hun prijzen systematisch verhoogd, sommige hebben de markt zelfs verlaten.

Recent heeft ook Argenta aangekondigd dat het de premies voor zijn hospitalisatieverzekering gaat verhogen. Zo wil Argenta enkele honderdduizenden klanten laten overstappen naar een nieuwe hospitalisatiepolis, waarbij de jaarlijkse premie gemakkelijk twee tot soms drie keer duurder kan worden.

Eens de cliënt de nieuwe polis heeft getekend, mag de verzekeraar de premie niet meer verhogen, maar nog alleen jaarlijks aanpassen aan de index.

Momenteel hebben zo'n 7 miljoen Belgen een hospitalisatieverzekering bij verzekeraars of mutualiteiten afgesloten.

 

Pensioensparen: de voordeligste spaarformule!

 


> Omdat u 30 tot 40% belastingvoordeel krijgt

Pensioensparen levert u een belastingsvoordeel op van 30 tot 40% van uw premie. Als u in 2008 het maximumbedrag van 830 EUR spaart, krijgt u tot 332 EUR belastingsvoordeel. Het kost u dus maar 498 EUR, terwijl u wel 830 EUR spaart voor uw eigen pensioen.


> Omdat pensioensparen voor iedereen is

Van 18 tot 64 jaar, man of vrouw, jong of oud, alleenstaand, samenwonend of gehuwd... iedereen kan van het belastingsvoordeel genieten. Samenwonenden en gehuwden halen tot 2 x 332 = 664 EUR belastingsvoordeel.


> Omdat meer en meer Belgen uit voorzorg zélf iets willen doen aan hun pensioen

In deze tijd van vergrijzing en onduidelijkheid over de omvang en de financiering van uw wettelijk pensioen, neemt u maar best geen risico's.


> Omdat het eenvoudig is

U kunt kiezen om maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks te sparen.

 

Rookmelder binnenkort verplicht

 

Bij woningbrand is een snelle reactie van groot belang. Brand verspreidt zich met een zodanige snelheid dat de brandweer er meestal maar voor kan zorgen dat de schade beperkt blijft. Meestal is de schade groter dan verwacht.

Met een rookmelder in de woning wordt de rook snel opgemerkt en wordt alarm geslaan.

Vandaag moet in het Waals Gewest elke woning van rookmelders voorzien zijn. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zijn rookmelders wettelijk verpicht voor huurwoningen. In de loop van 2008 zullen ook in het Vlaamse Gewest rookmelders verplicht worden.

Bron: Euromex

 

Nieuwe combinaties voor kentekenplaten

 

Met de huidige combinatiemogelijkheden dreigt er een tekort aan beschikbare kentekenplaten. De DIV beschikt sinds 1 januari 2008 over nieuwe mogelijkheden.

Nieuw is dat het opschrift kan bestaan uit een combinatie van ofwel:
• drie letters gevolgd door drie cijfers
• drie cijfers gevolgd door drie letters
• één letter met vier cijfers
• twee letters met drie cijfers

Voordien was enkel een combinatie van drie letters gevolgd door drie cijfers, of een combinatie van hetzij één letter met vier cijfers, hetzij twee letters met drie cijfers verkrijgbaar. De letters worden nog steeds van de cijfers gescheiden door een horizontaal streepje.

Voor aanhangwagens is er ook een bijkomende combinatiemogelijkheid. Deze kentekenplaten hebben een witte achtergrond, opschrift en boord zijn zwart. Het opschrift kan voortaan bestaan uit drie letters gevolgd door drie cijfers of uit drie cijfers gevolgd door drie letters. De groep letters begint steeds met "U" of "Q". Telkens is een Europees symbool bijgevoegd. De letters worden ook hier in het midden van de kentekenplaat door een streepje van de cijfers gescheiden.

Tenslotte is er een nieuwe combinatiemogelijkheid voor motoren. Waar vroeger de plaat begon met een drielettercombinatie met steeds de letters "M" of "W" gevolgd door 3 cijfers, kan de plaat nu beginnen met drie cijfers gevolgd door de bovenvermelde drielettercombinatie.

De wetswijziging geeft de administratie ook bijkomende ruimte voor het toekennen van gepersonaliseerde kentekenplaten. Een dergelijke plaat met zes karakters kost € 620, vijf karakters kost € 874. Afkortingen van politieke partijen en de lettercombinatie OOO blijven verboden.

 

Zelfstandigen gedekt voor grote en kleine risico's

 

Vanaf 01 januari 2008 dekt de verplichte ziekteverzekering voor zelfstandigen ook de zogenaamde kleine gezondheidsrisico's.

De kleine risico's omvatten o.a. de terugbetaling van medische raadplegingen, geneesmiddelen, kinesitherapiezittingen,... .

De ziekteverzekering dekte tot nu de kleine risico's van werknemers, maar niet die van zelfstandigen. Vanaf nu zijn ook de zelfstandigen voor grote en kleine risico's verzekerd.

 

Hogere premies voor vrouwen

 

Sinds 21 december 2007 verbiedt de nieuwe discriminatiewet elke ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.

Omdat vrouwen minder ongevallen hebben en dus betere risico's zijn dan mannen, betaalden ze tot voor kort ook een lagere premie voor auto-en hospitalisatieverzekeringen.

Door de nieuwe wet mogen verzekeraars voortaan geen verschillende tarieven meer hanteren voor mannen en vrouwen. Bijgevolg worden autoverzekeringen en hospitalisatieverzekeringen voor vrouwen een klein beetje duurder.

De tarieven voor individuele levensverzekeringen blijven evenwel ongewijzigd.

 

Goede bestuurder nu gratis verzekerd tegen lichamelijke letsels

 

Met een courante verzekering BA-auto is de bestuurder niet verzekerd voor zijn lichamelijke schade als hij in fout is en als er geen aansprakelijke derde is.

Met de BA Max van Fortis AG worden goede bestuurders vanaf nu gratis vergoed voor hun lichamelijke schade tot €250.000, zelfs bij een ongeval in fout.

Deze waarborg geldt voor alle bestuurders van de verzekerde wagen, ongeacht hun leeftijd. De voornaamste bestuurder is daarenboven ook nog verzekerd als bestuurder van een andere wagen.

Deze extra waarborg wordt automatisch, zonder bijpremie toegevoegd aan de bestaande contracten BA-auto van Fortis AG met een bonus/malus van -2. De waarborg geldt ook voor nieuwe klanten die aan de laagste bonus/malus verzekerd zijn bij een ander maatschappij.

 

Hoeveel bedragen de gemiddelde pensioenen per maand?

 

De pensioenen in België laag zijn. Voor de meeste gepensioneerden valt het wettelijk pensioen lager uit dan ze dachten. De gemiddelde pensioenen per maand verschillen sterk volgens het arbeidsstatuut:

> Zelfstandigen: 658,00 EUR
> Werknemers: 1.117 EUR
> Ambtenaren: 2.262,00 EUR

Het pensioenbedrag dat iemand ontvangt, staat nauwelijks in verhouding tot het loon dat hij vroeger verdiende en de sociale bijdragen die hij betaalde. Wie goed verdient, betaalt veel maar krijgt weinig terug.

De overheid voorziet fiscale stimuli voor mensen die specifiek voor hun oude dag sparen. Levensverzekeringen en pensioensparen zijn daar typische voorbeelden van. Stel zeker niet uit wat je nu kan doen. Hoe vroeger je begint, hoe vroeger je kan ophouden. De tijd speelt helemaal in het voordeel van de spaarder.

Drie op vier volwassen Belgen doen reeds aan fiscaalvriendelijk pensioensparen. Nochtans weten veel mensen niet wat het systeem inhoudt.

Bron: Het nieuwsblad 23/10/2007


 

Belastingvermindering voor woningbeveiliging

 

Alle belastingplichtigen kunnen een belastingvermindering krijgen voor uitgaven die voor een betere beveiliging van hun woning zorgen. Dit werd bepaald in het KB van 25 februari 2007.

De vermindering wordt zowel toegekend aan huurders als aan eigenaars van een woning en is gelijk aan 50% van de uitgaven met een maximum van € 170 voor het aanslagjaar 2008.

Dat betekent dat de belastingplichtige in 2007 tot 340 euro kan investeren zonder de 170 euro te overschrijden. Voor uitgaven van meer dan 340 euro blijft de belastingvermindering maximaal 170 euro. Voor kleinere bedragen, bijvoorbeeld van 190 euro, bedraagt het aftrekbare bedrag 95 euro (50% van 190 euro).

 

Bijkomende aansprakelijkheid jagers

 

Met het oog op de voedselveiligheid en de hygiëne heeft de Europese Commissie onlangs bepaalt dat jagers die hun geschoten wild aan derden schenken of verkopen ook aansprakelijk zijn voor de eventuele gevolgen daarvan.

Jagers die hun wild willen verkopen of het gewoon als geschenk geven, moeten vanaf nu een opleiding volgen, zodat ze ter plaatse een eerste "post mortem" onderzoek kunnen uitvoeren op het geschoten wild. Als na het onderzoek alles in orde blijkt, mag de jager een certificaat uitschrijven dat hem toelating geeft om zijn wild door te geven.

Jagers kunnen zich bij Fortis AG verzekeren tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid die deze handelingen met zich meebrengen

 

DKV opnieuw bekroond voor haar hospitalisatiepolis

 

Voor de derde maal op rij heeft de hospitalisatiepolis van DKV de Verzekeringstrofee 2007 gewonnen in de categorie Verzekering Gezondheidszorgen

 

Woningverzekering Winterthur: voortaan met Test-Aankoop Label

 

Na in het november-december nummer van Budget & Recht te zijn erkend als de beste woningverzekering op de markt, mag de vernieuwde woningverzekering van Winterthur sinds 23 april 2007 ook het Test-Aankoop label dragen.

Het Test-aankoop label wordt toegekend aan een product/dienst omwille van zijn intrinsieke kwaliteiten en omdat het voldoet aan een reeks door Test-Aankoop vooropgestelde criteria met betrekking tot het tarief, de waarborgen, de transparantie, de flexibiliteit inzake opzegging, enz.

Deze kwaliteitsgarantie wordt door Winterthur aangevuld met een aantal extra voordelen voor Test-Aankoop leden.

Deze nieuwe woningverzekering is hiermee het beste wat de verzekeringsmarkt op het vlak van waarborgen en service te bieden heeft!

 

1 miljoen Belgen hebben reeds een uitvaartverzekering

 

In de loop van dit jaar zal het aantal uitvaartpolissen in ons land de kaap van 1 miljoen overschrijden. Een Belg op tien heeft zich dan verzekerd voor een verzorgde en stijlvolle uitvaart.

DELA, de markleider voor uitvaartpolissen, is gespecialiseerd in het verzekeren en het verzorgen van begrafenissen en crematies. En omdat iedereen ooit een uitvaart nodig heeft, is het verstandig om er vroegtijdig even bij stil te staan. Zeker als men weet dat de afgelopen 20 jaar de uitvaartkosten met 4,5% zijn gestegen.

DELA verzorgt de volledige uitvaart van a tot z. Zodra het overlijden is gemeld komt de uitvaartassistent van DELA onmiddellijk helpen en organiseren. Daarnaast betaalt DELA meteen de factuur. Ook na de uitvaart geeft de assistent u advies omtrent de administratie die bij een overlijden komt kijken.

Om deze redenen is een uitvaartverzekering voor veel mensen een goede en interessante investering.

 

Onbeperkt parkeren voor eigen inrit

 

Parkeren voor de eigen inrit is in principe niet toegestaan. Enkel als de kentekenplaat leesbaar op de inrit is aangebracht, mag men er parkeren.

Sinds 1 februari 2007 geldt dat ook op plaatsen waar de parkeerschijf verplicht moet worden gebruikt . Zo kan men onbeperkt parkeren voor een eigen inrit die uitgerust is met een duidelijk zichtbare reproductie van het kenteken.

Het verbod onbeperkt parkeren voor de inrit zonder te betalen blijft gelden in een zone betalend parkeren ook al wordt het opschrift vermeld op de inrit. Men moet dus betalen als men parkeert voor zijn eigen inrit in een zone betalend parkeren. Hiervoor biedt enkel een bewonerskaart een oplossing.

Bron: Euromex

 

Zwaailicht is geen vrijbrief

 

Ambulances, brandweervoertuigen en politiecombi’s mogen niet langer met volle snelheid kruispunten overvliegen en rode lichten negeren, zelfs niet bij een dringende opdracht.

Een nieuwe richtlijn van het college van procureurs-generaal bepaalt dat er ook tijdens dringende opdrachten aan kruispunten moet worden gestopt om vervolgens met maximum 30 km per uur het kruispunt over te steken. De nieuwe richtlijn is het gevolg van het feit dat er te veel ongevallen met prioritaire voertuigen gebeurden.

Bron: Euromex

 

Fluo vest verplicht vanaf 01 februari 2007

 

Vanaf 01 februari 2007 is een bestuurder met panne op autowegen en autosnelwegen verplicht het fluo veiligheidsvestje te dragen als hij of zij uit het voertuig stapt.

De verplichting geldt enkel op autosnelwegen en autowegen omdat op deze wegen normaal geen voetgangers toegelaten zijn en het verrassingseffect het grootst is.

Alleen de bestuurder dient het vestje te dragen. Passagiers begeven zich best zo snel mogelijk achter de vangrail.

Het fluo vestje maakt in principe geen deel uit van de verplichte uitrusting van de wagen. Bij een routinecontrole kan men dus niet geverbaliseerd worden omdat men het vestje niet bij heeft. De draagplicht impliceert uiteraard wel dat men het vestje bij zich moet hebben.

Bron: Euromex 

Nieuw: invoering van tweedehandskeuring

 

Vanaf 15.11.2006 werd de zogenaamde ‘tweedehandskeuring’ ingevoerd.

Alvorens een wagen kan ingeschreven worden op naam van een andere titularis, moet het voertuig naast een volledige keuring, ook onderworpen worden aan een bijkomende keuring. Tijdens deze bijkomende keuring wordt een aantal elementen met betrekking tot de algemene staat van het voertuig gecontroleerd.

Door deze maatregel beoogt de overheid een betere bescherming van de koper.

Ter gelegenheid van deze bijkomende keuring wordt een tweedehandsrapport opgesteld, dat twee maanden geldig is. Aan de hand van dit tweedehandsrapport krijgt de nieuwe eigenaar een beter beeld van het voertuig dat hij wenst aan te kopen of in te schrijven.

De kosten voor deze bijkomende keuring bedragen € 13,5 en worden gedragen door de verkoper.

Bron: Euromex

 

Sociaal statuut zelfstandigen verbetert in 2007 gevoelig

 

Vanaf 2007 verandert er heel wat aan de sociale zekerheid van zelfstandigen. Een kort overzicht.

1. De kinderbijslag van het eerste kind verhoogt van 39 naar 60 euro. (voor werknemers is dit 77 euro).

2. Ook de minimumpensioenen voor zelfstandigen worden verhoogd.

3. De pensioenbonus (werknemers die na hun 62ste aan de slag blijven krijgen een financiële beloning) zal ook van toepassing zijn op zelfstandigen. Deze pensioenbonus zal 50 euro per maand bedragen.

4. Vanaf april 2007 zal een zogenaamde welvaartsbonus uitgekeerd worden aan zelfstandigen en werknemers die al minstens 15 jaar met pensioen zijn.

5. Slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziektes en invaliden zien de minima vanaf september 2007 met 2% stijgen. Ook het leefloon stijgt vanaf april 2007 met 2%.

6. De schoolpremie voor de maand september zal ook in 2007 uitbetaald worden aan gezinnen van zelfstandigen met kinderen.

Bron: SVMB

 

Familiale kan max. € 31.000 terugvorderen van ouders

 

Als een kind met opzet zware schade aanricht, worden de slachtoffers vergoed door de familiale verzekering van de ouders.

Tot nu toe kon de verzekeringsmaatschappij het volledige bedrag terugvorderen van de ouders. Vanaf 01 november 2006 wordt het bedrag dat van de ouder kan worden teruggeëist, vastgelegd op maximaal € 31.000.

Daarmee worden heel wat gezinnen beschermd tegen financiële rampen.

 

Rookdetectoren verplicht in alle woning in het Waalse gewest

 

Vanaf 1 juli 2006 moeten alle woningen in het Waalse gewest uitgerust zijn met automatische rookdetectoren.

Elke bouwlaag met minstens één woonvertrek moet uitgerust worden met één rookdetector als de oppervlakte van de bouwlaag kleiner is dan 80 m² en twee detectoren als de oppervlakte van de bouwlaag groter is dan 80 m². De detectoren moeten vooral geplaatst worden in de vluchtwegen vanaf de slaapkamers (nachthal, trappenhuis, inkomhal) en dan in de woonkamer.

Wat met de andere gewesten?

- In het Brusselse Gewest moeten verhuurders sedert 1 juli 2005 rookdetectoren plaatsen in de woningen die zij verhuren.

- In het Vlaamse Gewest geldt er geen enkele verplichting om in woningen rookdetectoren te plaatsen.

 

Winterthur overgenomen door Axa

 

De overname van Winterthur door Axa, is de grootste overname in de verzekeringssector sinds 2000. Winterthur heeft wereldwijd 19.000 werknemers in dienst en telt 13 miljoen klanten verspreid over 17 landen.

Door deze overname treedt de Franse verzekeraar toe tot de topvijf van de wereld. In België wordt Axa de nummer twee na Fortis. Meteen krijgen de vier grootste verzekeringsmaatschappijen, Fortis, Axa/Winterthur, Ethias en KBC, 60% van de Belgische markt in handen.

Tot eind 2006 blijven beide maatschappijen naast elkaar bestaan. Mogelijk zal Winterthur opgaan in Axa. Andere mogelijkheid is dat er een gemeenschappelijke naam Axa/Winterthur wordt gecreëerd. De overname zou tegen 1 januari 2007 worden afgerond.

Voor de klanten van Winterthur zal de overgang zo geruisloos mogelijk gebeuren.

 

Zelfstandigen automatisch verzekerd tegen kleine risico’s.

 

Vanaf 1 juli 2006 vallen startende zelfstandigen en gepensioneerde zelfstandigen met hun kleine risico’s (terugbetaling van dokters- en tandartskosten), binnen de wettelijke sociale zekerheid voor zelfstandigen. Hierdoor zijn ze zowel voor grote als voor kleine risico’s verzekerd. Vroeger moeten ze voor de kleine ricico's een aanvullende verzekering afsluiten bij de ziekteverzekering of een private verzekeraar.

Vanaf 1 januari 2008 wordt de wettelijke verzekering tegen kleine risico’s uitgebreid tot alle zelfstandigen.

bron : Belgisch Staatsblad 16/06/2006

 

Autokeuring twee jaar geldig

 

Vanaf 01.05.2006 moeten bestuurders, die na vier jaar voor de eerste keer met hun auto naar de keuring gaan en een groene kaart krijgen, hun wagen pas na twee jaar laten herkeuren. De wagen mag evenwel niet ouder zijn dan zes jaar en mag niet meer dan 100.000 km hebben gereden.

De tijd die daarbij voor de keuringstations vrijkomt, zal gebruikt worden voor mobiele controles van binnen- en buitenlandse vrachtwagens. Verder wordt vanaf 01.09.2006 ook de keuring van tweedehandsvoertuigen uitgebreid en aangepast.

 

Brandverzekering dekt ook natuurrampen en overstomingen

 

Vanaf 01 maart 2006 is de natuurrampenverzekering in werking getreden, waardoor mensen automatisch verzekerd zijn tegen overstromingen, aardbevingen en wateroverlast.

De dekking van natuurrampen geldt in elke brandpolis onderschreven door de particulier vanaf 1 maart 2006. Voor bestaande contracten kan de verzekeringsnemer dekking vinden door dat specifiek aan te vragen bij zijn verzekeraar. Anders wordt de dekking automatisch van kracht op de eerstvolgende vervaldag van zijn contract.

 

Penalisatie voor vervroegd pensioen

 

Momenteel verliest u per jaar dat u vroeger op pensioen gaat 5% van uw uitkering. Als u vandaag vervroegd op pensioen gaat verliest u:

op 64 jaar -5%
op 63 jaar -10%
op 62 jaar -15%
op 61 jaar -20%
op 60 jaar -25%

Vanaf 01 januari 2007 wordt deze penalisatie versoepeld en zal ze degressief verlopen. Vanaf 01 januari 2007 zal de penalisatie er als volgt uitzien:

op 64 jaar -3%
op 63 jaar -7%
op 62 jaar -12%
op 61 jaar -18%
op 60 jaar -25%

 

Pensioenleeftijd voor vrouwen verhoogd tot 64 jaar

 

Sinds 01 januari 2006 is de pensioenleeftijd voor vrouwen opgetrokken tot 64 jaar. Voor mannen is de pensioenleeftijd altijd 65 jaar geweest. Het is maar vanaf 01 januari 2009 dat de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen dezelfde zal zijn, nl. 65 jaar.

 

Voorste nummerplaat nu tegen één derde van de marktprijs

 

Bij de inschrijving van uw voertuig kunnen we meteen ook de voorste nummerplaat bestellen. Deze voorste nummerplaat is van identieke kwaliteit als de officiële plaat die u van DIV krijgt. Ze wordt immers door dezelfde producent vervaardigd. Ze is tevens retroflecterend en heeft de correcte afmetingen.

Een bestelling van een voorste nummerplaat die wordt doorgegeven voor 13.00 uur wordt nog dezelfde dag geproduceerd en per prior zending met de Post opgestuurd naar de inschrijver. Zo ontvangt u uw plaat in de meeste gevallen al 's anderendaags, samen met de officiële nummerplaat.

Wij bieden u deze voorste nummerplaat aan tegen één derde van de marktprijs: 6,33 EUR (incl. BTW en verzending).

Met deze nieuwe dienst bespaart u meteen tijd en kosten.

 

On line-inschrijving van uw voertuig bij DIV

 

Naast de administratie van uw autoverzekering, doen wij ook het nodige om uw voertuig in te schrijven bij de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV). Als verzekeringsmakelaar kunnen we sinds kort alle voertuigen zelf on line inschrijven (Web DIV). Hierdoor verloopt alles veel sneller en vindt u al de dag na de aanvraag uw nieuwe nummerplaat en/of inschrijvingsbewijs in uw bus.

 

Inschrijving van uw voertuig is GRATIS!

 

Sinds 1 januari 2006 moet er geen fiscale zegel van 31 EUR meer worden betaald bij de inschrijving van een voertuig bij DIV. Deze maatregel geldt voor alle aanvragen, met uitzondering van de gepersonaliseerde nummerplaten.

 

Fiscale barema's: jaarlijkse indexatie ink.jaar 2006 - aansl.jaar 2007

 

Voor het aanlagjaar 2007 (inkomstenjaar 2006) zien de gegevens betreffende de fiscale barema's er als volgt uit:

1. Beperking van de betalingen voor het pensioensparen: € 800
2. Max. premie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VPAZ): € 2.571

 

Vergoeding ingevolge openbare werken

 

Zelfstandigen die omwille van openbare werken hun winkel tijdelijk sluiten kunnen binnenkort rekenen op een inkomenscompenserende vergoeding van 44,20 euro per dag.

 

 
© alleverzekeringen.be info@alleverzekeringen.be 050 39 32 41 Privacybeleid