home - alleverzekeringen.be    
   
 
Home
Verzekeringen
Maatschappijen
Nuttige info
Cijfers/indexen
Literatuur
Uw makelaar
Kantoor
     
gratis offerte om beter Ún goedkoper verzekerd te zijn
 

Een woningverzekering is wettelijk niet verplicht. Nochtans is deze verzekering zowel voor een eigenaar als een huurder onmisbaar omdat ze tussenkomt bij rampen zoals brand en storm die een woning met de inboedel volledig kunnen vernielen.

Een brandverzekering dekt veel meer dan alleen brand- en stormschade. Welke risico's er allemaal gedekt worden hangt af van maatschappij tot maatschappij.

Een goede woningverzekering voorziet naast basiswaarborgen ook facultatieve waarborgen, waarvoor u een bijpremie betaalt.

Tussen de verschillende woningverzekeringen bestaan er grote verschillen. Het is niet omdat alle maatschappijen een bepaalde schade dekken, dat deze dekking in alle contracten ook even ruim is. In de ene polis staan al meer uitsluitingen dan in de andere. Er zijn op de markt goede, maar jammer genoeg ook minder goede contracten.

Bij de keuze van een goede woningverzekering is het belangrijk na te gaan wat er precies gedekt wordt en wat er wordt uitgesloten. De kleine lettertjes maken immers het verschil.

De premie die u betaalt voor uw woningverzekering hangt af van:

1. de waarde waartegen u zich laat verzekeren.
2. of u zich laat verzekeren voor bijkomende waarborgen.
3. de evolutie van de ABEX index.

1. De verzekerde waarde

Hoe hoger de waarde, hoe hoger de premie. De vraag is echter, voor welk bedrag moet u zich laten verzekeren? Er zijn hieromtrent vier mogelijkheden. U kan zich ofwel laten:

Overzichtstabel: Klik hier


2. Bijkomende waarborgen

Naast de basiswaarborgen die standaard zijn opgenomen in de brandpolis, kan u zich ook laten verzekeren tegen verschillende facultatieve waarborgen.


3. ABEX index

ABEX staat voor Associatie van Belgische Experten. Deze index verschijnt tweemaal per jaar (in mei en in november). Lijst van de abex indexcijfers: Klik hier

Die wordt gebruikt door de verzekeringsmaatschappijen bij schadegevallen of bij schattingen van goederen.

Voorbeeld:
Karel koopt in oktober 1983 een woning. Hij laat deze verzekeren voor 129.000 EUR. Wat is op dit moment de verzekerde waarde van deze woning?

In de meeste woningverzekeringen zit er een verplichte vrijstelling of franchise. Deze vrijstelling is van toepassing bij schade aan gebouw en/of inhoud. Het is het deel van de materiële schade dat u zelf moet dragen. Aanvankelijk bedroeg de wettelijke vrijstelling 123,95 EUR. Dit bedrag wordt geïndexeerd. Om het huidige bedrag van de vrijstelling te kennen: Klik hier.

Vanaf 1 augustus 2004 hebben de verzekeringsmaatschappijen de volledige vrijheid om al dan niet een vrijstelling in hun familiale en brandverzekering op te nemen. Bepaalde maatschappijen bieden de mogelijkheid om de vrijstelling af te kopen mits een bijpremie.

Men kan aan de vrijstelling ontsnappen als men zich ook verzekert voor onrechtstreekse verliezen. De premie is dan wel iets hoger.


Oververzekeren:

Hier verzekert u uw woning/inhoud voor een hoger bedrag dan de feitelijke waarde van de woning/inhoud. In dit geval betaalt u nodeloos een te hoge premie.


Verzekeren met evaluatierooster:

Verzekeringsmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om aan de klant een systeem voor te stellen, om onderverzekering te voorkomen. Maatschappijen gebruiken meestal een evaluatierooster om de waarde van gebouw/inhoud te berekenen.
Als u zich laat verzekeren voor het bedrag volgens het rooster, dan wordt de evenredigheidsregel niet toegepast. Uw voordeel is dubbel: een krijgt een volledige schadevergoeding en u betaalt een correcte premie.

Verzekeren in eerste risico:

Met deze formule, bepaalt u zelf het verzekerde bedrag, zonder dat dit moet in overeenstemming zijn met de reële waarde. Maatschappijen leggen wel een minimum waarde op. Bij schadegeval zal de maatschappij de volledige schade vergoeden tot maximum het verzekerde bedrag. Voor schade hoger dan het verzekerde bedrag moet u zelf instaan.


Onderverzekeren:

Hier verzekert u uw woning/inhoud voor een lager bedrag dan de feitelijke waarde van de woning/inhoud. In dit geval betaalt u weliswaar een lage premie, maar de schadevergoeding die u ontvangt zal lager zijn dan de door u geleden schade (toepassing van de evenredigheidsregel).


Onrechtstreekse verliezen:

Deze facultatieve waarborg voorziet in een vergoeding die men krijgt bovenop het gewone schadebedrag. Deze extra vergoeding moet dan dienen om de bijkomende kosten die een schadegeval met zich meebrengt (telefoon, briefwisseling, kosten voor opmaak van bestekken ...) te vergoeden. De waarborg onrechtstreekse verliezen voorziet in verhoging van de schadevergoeding met 10% om zo de indirecte kosten te vergoeden. De schadelijder moet deze kosten niet bewijzen.

Vb.

Schade:
2.700,00 EUR
Vrijstelling:
- 204,55 EUR
 
2.495,45 EUR
O.V. 10%
+ 249,55 EUR
Schadevergoeding
2.745,00 EUR
 
 
© alleverzekeringen.be info@alleverzekeringen.be 050 39 32 41 Privacybeleid