home - alleverzekeringen.be    
   
 
Home
Verzekeringen
Particulieren
Ondernemingen
Maatschappijen
Nuttige info
Cijfers/indexen
Literatuur
Uw makelaar
Kantoor
     
gratis offerte om beter Ún goedkoper verzekerd te zijn
 

Een autoverzekering dekt steeds de burgelijke aansprakelijkheid. Daarnaast kan men ook de volgende waarborgen laten opnemen in de autopolis:

Elk motorvoertuig dat zich op de openbare weg bevindt, moet verzekerd zijn voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De B.A.-auto is een verplichte wettelijke verzekering.

B.A.-auto verzekert de - materiële en lichamelijke - schade die u als bestuurder kunt aanrichten aan derden. Deze waarborg heeft tot doel de schade te vergoeden die met het voertuig aan derden werd veroorzaakt. De schade veroorzaakt door de dief van uw auto betaalt uw maatschappij niet.



Hebt u een schadegeval veroorzaakt waarvoor uw maatschappij een derde moet vergoeden? Dan zal uw bonus-malusgraad stijgen en betaalt u dus meer voor uw verzekering.

Maar heel wat maatschappijen hebben gesleuteld aan hun bonus-malussysteem. Klanten die twee jaar op bonus-malusgraad 0 stonden en geen ongeval in fout hadden, krijgen automatisch graad -2.


Recentelijk hanteren enkele maatschappijen het moto: 'Levenslang BM-graad -2'
Concreet betekent dit dat iedereen die bij deze maatschappij een polis BA Motorvoertuigen heeft voor personenwagens en op bonus-malusgraad -2 staat, ´levenslang` op -2 blijft.

De maatschappij behoudt het recht om deze garantie in te trekken als:

  • de klant daarna toch betrokken is bij 3 schadegevallen in fout;
  • er verzwarende omstandigheden zijn, zoals: dronkenschap, alcoholintoxicatie, invloed van verdovende middelen, fraude, opzettelijke schade en vluchtmisdrijf;
  • de omstandigheden duiden op een medische ongeschiktheid tot rijden, vastgesteld door een onafhankelijke instelling.

Sinds 01.02.2002 is er een koninklijk besluit van kracht om het Bonus-Malus systeem van toepassing in de BA auto, te veranderen.

Tot dan waren alle Belgische verzekeraars verplicht hetzelfde Bonus-Malus systeem te gebruiken op een schaal van 00 tot 22, met toepassing van een malus van 5 graden per ongeval en een bonus van 1 per verzekerd jaar. De verzekerde kon de verzekeringsproducten dus makkelijk vergelijken en wist waaraan hij zich kon verwachten.

Vanaf 01.01.2004 is het Bonus-Malus systeem niet meer verplicht en kan iedere maatschappij zijn eigen systeem gebruiken. Dit gegeven is belangrijk wanneer de producten van twee maatschappijen met elkaar worden vergeleken! Het systeem dat een maatschappij toepast moet duidelijk in de algemene voorwaarden gedetailleerd worden.

Sinds 01.01.2004 moeten de maatschappijen een "schade attest" afleveren. Dit vervangt het BM attest en beschrijft alle schades van de laatste vijf jaar, de bestuurder die deze ongevallen veroorzaakte, de laatst gekende BM graad, enz...

     

 
© alleverzekeringen.be info@alleverzekeringen.be 050 39 32 41 Privacybeleid