home - alleverzekeringen.be    
   
 
Home
Verzekeringen
Particulieren
Ondernemingen
Maatschappijen
Nuttige info
Cijfers/indexen
Literatuur
Uw makelaar
Kantoor
     
gratis offerte om beter Ún goedkoper verzekerd te zijn
 

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen - VAPZ

VAPZ : Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Uw wettelijk pensioen

Uw toekomstig pensioen hangt af van de hoogte van de sociale bijdragen die u gedurende uw loopbaan hebt betaald. Maar zelfs bij een volledige loopbaan ( 45 jaar voor een man, 43 jaar voor een vrouw ) is het wettelijk pensioen van een zelfstandige zeer laag.

 

Gezin

Alleenstaande

Minimum

€ 907,87

€ 683,33

Maximum

€ 999,28

€ 799,42

Het kan ook meer zijn

Als zelfstandig ondernemer moet u geen al te grote pensioenverwachtingen koesteren. Steeds meer zelfstandigen zijn overtuigd van de noodzaak om hun pensioenvorming in eigen handen te nemen. Zij kunnen voor hun oude dag beleggen in onroerende goederen, kasbons, obligaties …

Ook de overheid wil de zelfstandigen ertoe aanzetten om naast het bescheiden wettelijke pensioen, een tweede pensioenpijler op te bouwen via een vrijwillige verzekering. Het VAPZ is hierbij de meest aantrekkelijke formule, omwille van de vele voordelen.

Twee soorten Vapz

U kan als zelfstandige kiezen uit twee formules: een Gewoon VAP en een Sociaal VAP

 

Gewoon VAPZ

Sociaal VAPZ

Maximumpercentage

8,17%

9,40%

Maximumbedrag

€ 2.571,00

€ 2.958,06

Troeven van een VAPZ

Het VAPZ is een individuele levensverzekering die zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) toelaat om, een extra pensioen op te bouwen tegen zeer gunstige voorwaarden. De belangrijkste kenmerken van een VAPZ zijn:

 • U kan ongeacht uw leeftijd op elk moment instappen zonder een medische controle
 • U moet geen medische vragenlijst invullen
 • De betaling van de premie voor een VAP is vrij, flexibel en niet-dwingend
 • U kiest zelf hoeveel en wanneer u spaart binnen de wettelijke grenzen
 • U kan het percentage op ieder ogenblik aanpassen en de betaling steeds onderbreken
 • Uw bijdrage is volledig aftrekbaar als bedrijfslast (algemene onkost)
 • U betaalt minder belastingen en minder sociale bijdragen
 • Het eindkapitaal is vrijwel onbelast
 • U kunt rekenen op een aantrekkelijk gegarandeerd rendement

Wat krijgt u voor uw bijdrage?

 • Uitkering op pensioenleeftijd
  • Een gegarandeerde basisrente ( = gewaarborgde spaaropbrengst)
  • Een jaarlijks bonus in de vorm van een winstaandeel.
 • U kiest zelf wanneer en hoe u uw spaarkapitaal opneemt.
  • U kan het spaarkapitaal opnemen zodra u met pensioen gaat. Dit kan maar ten vroegste vanaf 60 jaar
  • U kan kiezen tussen een éénmalig kapitaal of een jaarlijkse renteuitkering
 • Uitkering bij vervroegd overlijden

Sociaal VAPZ

Naast het Gewoon VAPZ kan u ook kiezen voor een Sociaal VAPZ.

Bij een Sociaal VAPZ mag u tot maximum 9,40 % van uw beroepsinkomsten die als basis dienen voor de berekening van uw sociale bijdragen, aftrekken. Dit is 15 % meer dan in het Gewoon VAPZ.

Bovenop de voordelen van het Gewoon VAPZ zorgt het Sociaal VAPZ ervoor:

 • dat u bij arbeidsongeschiktheid een extra uitkering krijgt
 • dat bij een bevalling uw bijdrage voor uw aanvullend pensioen gedurende een half jaar betaald wordt door de verzekeraar
 • dat na 6 maanden arbeidsongeschiktheid uw bijdrage voor uw aanvullend pensioen betaald wordt door de verzekeraar zodat u zeker blijft van uw pensioen
 • dat uw pensioen nog hoger is dan bij het gewone VAPZ
 • dat u nog 15% meer kan investeren in deze fiscaal interessante formule. 10 % gaat naar de invaliditeitsverzekering, 5% naar extra pensioen.

Bron: www.ovmb.org 

Cumuleerbaar met andere verzekeringen

Het VAPZ is volledig cumuleerbaar met de volgende verzekeringen:

 • pensioensparen en individuele levensverzekering (lees verder)
   
 • bedrijfsleidersverzekering, groepsverzekering of individuele pensioentoezegging. Bij deze verzekeringen moet er wel rekening gehouden worden met de 80%-regel (lees verder)
   
     

 
© alleverzekeringen.be info@alleverzekeringen.be 050 39 32 41 Privacybeleid